fbpx

การเลิกยาเสพติด อย่างหรูหรา

ความหรูหราที่คุณจะได้รับในหัวหิน

 

การเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพกับเราเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยและได้ผล โดยผู้รับเข้าบริการจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด ความเร็วหรือความช้าของการเห็นผลนั้นขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสุขภาพจิตของแต่ละบุคคล

get your life back

Get A Free Consultation

การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเลิกยาเสพติดอย่างหรูหรา ปรับแต่งเพื่อคุณโดยเฉพาะ ที่สวรรค์

 

ในปัจจุบัน การบริการอย่างหรูหราได้แตกแขนงออกมาในสาระพัดรูปแบบ จากรูปแบบดั้งเดิมและเป็นทางการที่เรามักได้เห็นผู้ให้บริการสวมใส่ “ถุงมือขาว” ด้วยความปราณีตและบรรจิตบรรจงซึ่งพบได้ในเครือข่ายโรงแรมใหญ่มากมายที่มักปรับแต่งให้การบริการนั้นได้มาตรฐานและคงเส้นคงวา

ที่สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล การบริการของเรามุ่งเน้นไปที่ความอัธยาศัยดีและการเข้าถึงอย่างเป็นส่วนตัว เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกท่านจะแสดงถึงความอบอุ่นที่จริงใจและให้เกียรติผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเลิกยาเสพติดอย่างไม่ต้องพึ่งสคริปต์ใดๆทั้งสิ้น แม้สวรรค์ อินเตอร์ชั่นแนลต้องการนำเสนอให้ความหรูหราและปราณีตบรรจงเป็นสิ่งสำคัญอย่างสูง ความหรูหราจะเป็นเพียงมาตรฐานและรากฐานในการบริการของเรา และควรชี้นำ50% ของการปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ อีก50% ที่เหลือควรเป็นไปตามลักษณะนิสัยและความสมัครใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเลิกยาเสพติด

 

สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเลิกยาเสพติดครบครัน ที่สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Privacy and personal space are significant factors in addiction treatment; they provide the patients a chance to discover their ultimate goal in recovery. At our facility, patients will be given as much privacy and personal space as they need or need not. In contrast, if they need someone to talk to, we also have the right people.

Our facility features a pool, access to nature trails and proximity to the Hua Hin Beach. Massages and Hotel-Level food are delightfully available on site.

 

Holistic Recovery Program

At Sahwan, we believe in holistic approach as one of the prevailing approaches to addiction treatment. Holistic therapy will put the clients at ease while getting to know their overall system, improve their mind and body, and develop a better habit of sobriety. With our specialists’ care, Sahwan’s way of holistic addiction treatment will give the recipient a physical and medical boost.

Sahwan’s holistic therapy includes meditation, yoga, hydro-therapy, eco-walks, hiking, golf, physical training, swimming, Thai-Boxing, Thai-massages, and more.

Our holistic treatment experts are certified specialists who will customize their responsibilities to facilitate recovery from addiction. They help us provide the most satisfied rehab experience at our Sahwan facility, Hua Hin.

Clinical Treatment Services

The holistic treatment we provide at Sahwan International would not be nearly as effective if we didn’t subsequently offer evidence-based clinical treatment as well. Our clinical treatment services are much more advanced than simple one-on-one and group counseling sessions. Our counselors and therapists employ a number of tried-and-true strategies to facilitate the individual recoveries of each client.

At our luxury rehab in Hua Hin, we offer ongoing addiction education to each client, and we heavily emphasize the importance of community integration. We also teach mindfulness strategies and we use cognitive behavioral therapy (CBT) to help clients improve their thinking patterns and problem-solving skills. These are just a sample of the many clinical forms of treatment we utilize in our inpatient rehab program.

From Our Founder

We Care. Like You’re One of Our Own.

Kongla Phuwadonanon, founder of Sahwan International Rehab Center and a well-known Thai philanthropist, has his motto for those who are in need of help pursuing sobriety.

“The ultimate aim of substance use disorder recovery is to provide functional ways to (re)gain one’s life or (re)create one’s society.”

Contact Us

Contact Us - ติดต่อเรา

99 Tub Tai, Hua Hin, Pra Chuab Khiri Khan, Thailand 77710 +66 63 908 2999 contact@sahwanrehab.com